juridische informatie

Overeenkomstig de richtlijnen van de FOD Economie worden wij als dierenarts ertoe gehouden volgende informatie te vermelden op onze website:

1. Informatieverplichting m.b.t. Dierenartsen A Plus
Hoofdvestiging: Gelmelstraat 68, 2320 Hoogstraten (BE)

Zaakvoeder: Verschueren Aline
Telefoonnummer: 03/375.97.27
E-mail: info@dierenartsenaplus.be
Website: www.dierenartsenaplus.be
Ondernemingsnummer: BE 0776.546.465

Diensten: diergeneeskundige diensten, meer bepaald voor kleine huisdieren.

De prijslijst van enkele van onze diensten is te raadplegen in de map die u kan terugvinden in de wachtzaal.
Deze prijslijst is raadpleegbaar zowel exclusief als inclusief de BTW tarieven. De overige diensten kunnen sterk variëren volgens tijdsduur van de behandeling en gewicht van het dier. U kan hier steeds een prijsschatting voor vragen. De uiteindelijke prijs kan hoger of lager zijn afhankelijk van het effectieve tijdsbeslag van de interventie, onvoorziene verwikkelingen e.d.

2. Informatieverplichting m.b.t. het gereglementeerd beroep van dierenarts
a. Dierenarts is een gereglementeerd beroep door de Orde der Dierenartsen
De Orde der Dierenartsen
Salisburylaan 54, 9820 Merelbeke

b. Beroepstitel en lidstaat waar die is toegekend:
Dierenarts Verschueren Aline, erkend dierenarts bij de Belgische orde der dierenartsen met ordenummer N 4161.
Dierenarts Gitte Van Weert, erkend dierenarts bij de Belgische orde der dierenartsen met ordenummer N 5595.
Dierenarts Niels Van den Putte, erkend dierenarts bij de Belgische orde der dierenartsen met ordenummer N 5626.
Dierenarts Sander Vanhove, erkend dierenarts bij de Belgische orde der dierenartsen met ordenummer N 5078.
Dierenarts Laura Stroobants, erkend dierenarts bij de Belgische orde der dierenartsen met ordenummer N6077.
Dierenarts Oona Jafari, erkend dierenarts bij de Belgische orde der dierenartsen met ordenummer N5853.

c. Verwijzing naar de beroepsregels en wijze van toegang ertoe:
Dierenartsen dienen zich te houden aan “De Code der Plichtenleer”.
Deze gedragscode is raadpleegbaar in het Nederlands via de website van de Orde der Dierenartsen.

3. Informatieverplichting m.b.t. vergunningen
a. Medische beeldvorming
Dierenartsen A Plus beschikt over de nodige vergunningen inzake medische beeldvorming. De bevoegde autoriteit ter zake:
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Departement Gezondheid & Leefmilieu
Dienst Bescherming van de Gezondheid
Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel

De röntgenbuis wordt jaarlijks gekeurd door Techni-test.

b. Geneesmiddelendepot
Dierenartsen A Plus beschikt over een identificatienummer als geneesmiddelendepot: DP 00101519. De bevoegde autoriteit ter zake:
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) – DG Inspectie
Afdeling Aflevering
Eurostation II – Victor Hortaplein 40/40, 1000 Brussel

4. Verzekering beroepsaansprakelijkheid (BA)
Beroepsverzekering valt onder AG insurance.

5. Algemene verkoopsvoorwaarden
Wij aanvaarden betalingen met bankkaart en contant. Betalen met kredietkaart of met overschrijving is niet mogelijk. Er dient altijd direct na de prestatie of het ophalen van het dier afgerekend te worden. Bij niet-tijdige betaling worden verwijlsintresten en administratiekosten aangerekend naar rato van 10 % met een minimum van 20,00 EUR.
Om geldig te zijn moet elke klacht binnen de 8 dagen schriftelijk worden ingediend.
De rechtbanken van Turnhout zijn bevoegd voor alle geschillen.